KURZ ĽUDOVÝCH TANCOV


Každý tanec je pre ľudí a každému sa môže páčiť iný. Zo všetkých tancov a tanečných žánrov nám najbližšie sú naše ľudové tance. Tanečné kurzy s pedagógmi umeleckej školy Vlada Urbana vám priblížia množstvo jedinečných a originálnych tancov, ktoré zvládnete aj bez predchádzajúcej tanečnej prípravy.
Kurz je určený tak začiatočníkom ako aj pokročilým záujemcom.

Usporiadateľ kurzu:
Košické folklórne štúdio, o. z., Starozagorská 10, Košice - sídlisko KVP
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Registrácia : VVS/1-900/90-7024-2

ZIMNÝ KURZ 2019 (8 týždňov) 

kurz začína 16. 1.  2019 a končí 13. 3. 2019
Pre viac informácií kliknite tu.