VÝCHOVNÝ KONCERT2023-01-23T14:13:38+00:00

VÝCHOVNÉ KONCERTY

Výchovné koncerty sú témou rezonujúcou širokým spektrom aktivít jednotlivcov, skupín a kultúrnych inštitúcií. Žiakmi a pedagógmi sú prijímané s rôznymi pocitmi.

Naše výchovné koncerty zastupujú segment ľudovej kultúry, ktorá je nesmierne dôležitá v procese budovania zdravého vzťahu k tradíciám nášho slovenského národa. Tu sa rodí poznanie, prijatie, obdiv, úcta a šírenie pokladov našej ľudovej kultúry. Tá má svoj presah aj do súčasnosti a jej neoddeliteľnú súčasť tvorí aj súčasná moderná hudba a pieseň.

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a ponúknuť Vám širokú škálu našich výchovných koncertov. Naším cieľom je vzdelávať deti hravou, poučnou a hlavne zážitkovou formou. Hodina každého koncertu ubieha neuveriteľne rýchlo . . . je dynamická, pútavá, zaujímavá tancami, pesničkami, hudbou a príjemným sprievodným slovom.

Pri príprave koncertov spolupracujeme so žiakmi, pedagógmi tanca, hudby a spevu Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v Košiciach.

NAŠA PONUKA:

  • tradičná ľudová kultúra v prevedení žiackych folklórnych súborov
    Šarišské, zemplínske, spišské a abovské piesne a tance – koncert, ktorý nie je len “pre oči”. Štipka humoru, za porciu informácií, veľa zábavy, tanečného, speváckeho aj muzikantského kumštu a budete nadšení.
  • moderná hudba v podaní žiackej kapely
    Pop, rock, blues, country a ďalšie hudobné žánre hrajú a spievajú žiaci vo veku od 14 do 17 rokov. Očakávajte dynamickú interaktívnu hodinku s vašimi žiakmi, ktorí určite nebudú len tak „sedieť v kúte“.

Výchovný koncert 1
DETI TANCUJÚ DEŤOM
z cyklu tradičná ľudová kultúra

Výchovný koncert „DETI TANCUJÚ DEŤOM“ je výborným prostriedkom ako deťom ponúknuť hudbu, tanec a zážitok. Interaktívnou formou sa vaši žiaci stanú aspoň na chvíľu spevákmi alebo tanečníkmi detského folklórneho súboru ŽELEZIARIK .
Výchovný koncert je vhodný pre žiakov 1. až 6. ročníka ZŠ. 

Výchovný koncert 2
DETI HRAJÚ DEŤOM
moderná kapelová hudba

Zábavný a interaktívny koncert ponúka žiakom kapelu ich rovesníkov, ktorá účinkuje pod názvom Mláďatá. Zvukové prevedenie spolu s piesňami a sprievodným slovom skúseného pedagóga odkrýva svet súčasnej populárnej hudby.

Výchovný koncert 3
INTERAKTÍVNY FOLKLÓRŽELEZIAR, ŽELIEZKO
z cyklu tradičná ľudová kultúra

Interaktívny výchovný koncert ponúkame v dvoch variantoch:

1. ŠKOLA TANCA

Žiaci sa učia vybrané tance v časovom rozsahu 1 až 2 vyučovacích hodín. Ideálny počet zúčastnených je 25 až 40 žiakov. Vyučujú taneční pedagógovia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

2. POZRI A OCHUTNAJ

Súbory Železiar alebo Želiezko predstavia tance regiónov východného Slovenska. Žiaci si budú môcť pozrieť a vyskúšať jednotlivé tanečné kroky alebo zaspievať známe piesne. Koncert moderuje skúsený pedagóg tanca.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Cena: 3 eurá/žiaka; naša kultúrna inštitúcia nie je prijímateľom kultúrnych poukazov v roku 2023
Minimálny počet žiakov: 200, prípadne dohodou.
Miesto konania: v závislosti od dohody (priestory školy, telocvičňa, jedáleň ZŠ, SŠ, kultúrny dom, športová hala, atď.)
Dĺžka koncertu: cca 60 min.
Termíny: v závislosti od dohody.

Veríme, že táto ponuka je práve to, čo vám doteraz chýbalo, a čo posunie Váš vyučovací proces na vyššiu úroveň.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vás.

DOM ĽUDOVÉHO TANCA
v spolupráci so Súkromnou ZUŠ Vlada Urbana

Kontakt :
manažér Domu ľudového tanca
Starozagorská 10, Košice 040 23

T/ + 421 905 241 030
E/manazer@dlt.sk