VÝCHOVNÝ KONCERT2021-06-08T16:52:11+00:00

VÝCHOVNÉ KONCERTY

Aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť realizácie interaktívnych výchovných koncertov priamo na vašej škole.

Program Vám pripravíme na mieru.

Do pozornosti Vám dávame aj program Vandrovníci, ktorý sprítomňuje stratené hry, detské piesne, hudbu a tanec pre súčasné deti a mládež či výchovný koncert FS Železiar INTERAKTÍVNY FOLKLÓR.

Výchovné koncerty upevňujú vzťah mládeže k tradičnej kultúre.

V rámci výchovných koncertov Vám ponúkame možnosť platby kultúrnymi poukazmi

VANDROVNÍCI- DETI DEŤOM

Vandrovníci predstavujú výnimočný projekt, ktorý spája tradíciu, kultúru, umenie a vzdelávanie.

Ľudové postavičky „Vandrovníkov“, ktorých prezentujú žiaci SZUŠ Vlada Urbana, putujú po Slovensku a prezentujú tradičné hry, piesne a tance z jednotlivých regiónov. Projekt sprítomňuje stratené hry, detské piesne, hudbu a tanec pre súčasné deti a mládež. Svojim zameraním predstavuje žiakom slovenský folklór, rozvíja tvorivosť, poskytuje inšpiráciu na voľnočasové aktivity a upevňuje vzťah žiakov k tradičnej kultúre.

Koncert je vytvorený ľudovou hudbou s profesionálnymi hudobníkmi, tanečníkmi a choreografmi.

Vystupujú členovia súborov detského folklórneho súboru Železiarik, mládežníckeho súboru Želiezko, mládežníckej ľudovej hudby Želiezko. Počas koncertu sú deti zapájané do tvorivého procesu priamo na javisku. Program výchovného koncertu si moderujú deti. Vandrovníci aktívne pracujú s deťmi a udržujú ich pozornosť zaujímavosťami z regiónu.

Výchovný koncert je určený žiakom ZŠ.

Všeobecné informácie:

Cena: 2 €/ alebo 2 kultúrne poukazy pri minimálnom počte 200 žiakov

Miesto konania: v závislosti od dohody (priestory školy, telocvične, jedáleň ZŠ, kultúrne domy či športové haly…)

Dĺžka podujatia: cca 60 min

Regióny na výber: Šariš, Spiš

Voľné termíny: v závislosti od dohody

INTERAKTÍVNY FOLKLÓR

Železiar, Želiezko

Interaktívny výchovný koncert ponúkame v 2 variantoch:

1. Škola tanca pri reprodukovanej alebo živej hudbe. Žiaci sa učia vybrané tance v časovom rozsahu 1-2 vyučovacie hodiny pre 30- 40 osôb. Ľudové tance vyučujú taneční pedagógovia, učitelia tanca.

2. Interaktívny výchovný v podaní členov FS Železiar alebo MFS Želiezko. Koncert Vám predstaví rôzne tance z východného Slovenska. 2- 4 tanečné páry pútavou formou predstavia regióny SPIŠ, ŠARIŠ, ABOV alebo ZEMPLÍN. Pri reprodukovanej alebo živej hudbe si deti samé budú môcť odskúšať jednotlivé tanečné kroky, či zaspievať známe piesne z regiónov Počas koncertu, ktorý moderuje skúsený pedagóg tanca sú deti zapájané do tvorivého procesu priamo na javisku.

Koncerty svojim zameraním predstavujú žiakom slovenský folklór, rozvíjajú tvorivosť, upevňujú vzťah žiakov k tradičnej kultúre. Prepája poznatky kultúry regiónov Slovenska s preberanou látkou na vyučovacích hodinách (hudba, výtvarná výchova, dejepis, vlastiveda…)

Výchovný koncert je určený žiakom 5 – 9 ročníka ZŠ a SŠ.

Všeobecné informácie:

Cena: 2 €/ alebo 2 kultúrne poukazy pri minimálnom počte 200 žiakov

Miesto konania: v závislosti od dohody (priestory školy, telocvične, jedáleň ZŠ, SŠ, kultúrne domy či športové haly…)

Dĺžka podujatia: cca 60 min

Voľné termíny: v závislosti od dohody

Kontakt:

Košické folklórne štúdio Starozagorská 10, 04023 Košice Tel: +421 918 904 867, manazer@dlt.sk

Poznámka: Realizácia výchovného koncertu je závislá od počtu žiakov (študentov) a miesta konania