KULTOBIN2019-05-10T08:12:54+00:00

UMELECKÁ A REKLAMNÁ AGENTÚRA KULTOBIN

Vo svojej činnosti sa zameriava na propagáciu scénických a nescénických foriem ľudového tanca, hudby a spevu. Je hlavným organizátorom premiér a prezentácií súborov ŽELEZIAR a ŽELEZIARIK, prezentácie SÚKROMNEJ ZUŠ Vlada Urbana. Je organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu CASSOVIA FOLKFEST, vydáva CD a DVD s folklórnou tematikou, spolupracuje pri príprave KOŠICKÝCH FOLKLÓRNYCH DNÍ, humanitných vianočných koncertov. Ďalšou činnosťou firmy je príprava a realizácia spoločenských stretnutí pri príležitosti významných výročí firiem, obcí…

Naša ponuka

* Šitie krojov a krojových súčastí (podľa doneseného vzoru alebo fotografie)

* Šitie kostýmov

* Požičiavanie krojov a krojových súčastí

* Predaj CD a DVD s ľudovou tematikou

* Zabezpečíme návrh, prípravu a uskutočnenie folklórnych programov, podujatí, jarmokov remesiel

* Zapožičiavame predajné pulty vhodné na jarmok remesiel (v počte 60 ks)

* Výroba rekvizít

* Výroba výrobkov z dreva (truhlice, súseky, hojdacie koníky, informačných tabúľ . . .)

info: doricova@dlt.sk