KULTOBIN2022-12-19T11:17:14+00:00

UMELECKÁ A REKLAMNÁ AGENTÚRA KULTOBIN

Vo svojej činnosti sa zameriava na propagáciu scénických a nescénických foriem ľudového tanca, hudby a spevu. Je hlavným organizátorom premiér a prezentácií súborov ŽELEZIAR a ŽELEZIARIK, prezentácie SÚKROMNEJ ZUŠ Vlada Urbana. Je organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu CASSOVIA FOLKFEST, vydáva CD a DVD s folklórnou tematikou, spolupracuje pri príprave KOŠICKÝCH FOLKLÓRNYCH DNÍ, humanitných vianočných koncertov. Ďalšou činnosťou firmy je príprava a realizácia spoločenských stretnutí pri príležitosti významných výročí firiem, obcí…

Naša ponuka

  • Šitie krojov a krojových súčastí (podľa doneseného vzoru alebo fotografie)
  • Šitie kostýmov
  • Požičiavanie krojov a krojových súčastí
  • Predaj CD a DVD s ľudovou tematikou
  • Zabezpečíme návrh, prípravu a uskutočnenie folklórnych programov, podujatí, jarmokov remesiel
  • Zapožičiavame predajné pulty vhodné na jarmok remesiel (v počte 60 ks), pre viac informácií kliknite tu
  • Výroba rekvizít
  • Výroba výrobkov z dreva (truhlice, súseky, hojdacie koníky, informačných tabúľ . . .)

Bližšie informácie: manazer@dlt.sk