KONTAKT2021-10-01T12:25:08+00:00

KONTAKT

Dom ľudového tanca
Starozagorská 10
040 23 Košice

Tel.: + 421 905 252 003
E-mail: manazer@dlt.sk

Fakturačné údaje

Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana
Starozagorská 10
040 23 Košice
riaditeľka : Mgr. art. Andrea Pitoňáková
IČO : 30687608
DIČ: : 2021877528
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.
Číslo účtu : 2622722517/1100
IBAN : SK74 1100 0000 0026 2272 2517
Forma : príspevková organizácia
Kontakt : + 421 948 103 072; + 421 905 252 003; szuske@szuske.sk
zapísaná : 6234/1994-211 na Ministerstve Školstva zo dňa 23.3. 1994
Nie je platca DPH

KULTOBIN spol. s r.o.
Starozagorská 10
040 23 Košice
konateľ : Ing. Vladimír Urban
IČO : 31674992
IČ DPH : SK 2020766066
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu : 4028999782/7500
IBAN : SK66 7500 0000 0040 2899 9782
Registrácia : V-9263/99
Kontakt : + 421 905 252 003; manazer@dlt.sk
Je platca DPH

Košické folklórne štúdio, o. z.
Starozagorská 10
040 23 Košice
predseda: Ing. Vladimír Urban
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu : 23631542/0200
IBAN : SK34 0200 0000 0000 2363 1542
Registrácia : VVS/1-900/90-7024-2
Kontakt : + 421 905 252 003; 0908 993 105; urban@zeleziar.sk
Nie je platca DPH