O NÁS2021-08-10T08:39:25+00:00

“Na vzniku diela spolupracuje veľmi často, veľmi veľa ľudí ale nakoniec zodpovedným autorom diela ostáva a je sám, jeden tvorca, autor, choreograf.”
Preto ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek čiastkou aj povzbudivými slovami podporili tento projekt a doslova naplnili jeho úvodnú myšlienku.
_______________________________________________________________________________________________

Dom ľudového tanca predstavuje najnovší projekt …

… knihu venovanú ľudovému tancu, jedinú svojho druhu na Slovensku, od autora, ktorý má čo povedať svojimi autentickými skúsenosťami z javísk a pódií.

Vlado Urban  pripravuje vydanie knihy s titulom  „REČI A ÚVAHY O CHOREOGRAFII ĽUDOVÉHO TANCA“,  ktorá ponúkne jeho poznatky a skúsenosti z vyše 40 ročnej choreografickej praxe  ako aj  názorové spektrum ďalších choreografov rôznych generácií. Jej cieľom je inšpirovať súčasných ale aj budúcich tanečníkov a choreografov.

Vydanie knihy sme zaradili ako kampaň StartLab a môžete ju podporiť formou finančného daru vy osobne, prípadne aj ako firma.

Viac o  kampani , ako aj možnosti jej podpory nájdete: https://lnk.sk/gtc1

Pár slov o Dome ľudového tanca

Dom ľudového tanca v Košiciach začal svoju činnosť v roku 2005. Sídli v budove bývalej materskej školy na Starozagorskej ulici číslo 10 v mestskej časti KVP. Vznikol na platforme Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana, ktorú zriadil choreograf Vlado Urban.

Poslaním Domu ľudového tanca je vytvárať priestor pre široké spektrum folkloristických aktivít. Dominantou je výchova mládeže prostredníctvom hudby, spevu a tanca, zber, archivácia, šírenie a propagácia rôznych foriem tradičnej kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí.

Dom ľudového tanca ponúka tieto služby:

 • vyučovanie ľudového tanca, hudby, spevu a výtvarných činností v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
 • organizovanie folklórnych programov a podujatí
 • požičiavanie a šitie krojov
 • predaj CD a DVD s ľudovou tematikou
  pôvodné ľudové piesne pre deti; ako začať s ľudovým tancom – výukové CD a DVD;
  hudobné nosiče folklórneho súboru ŽELEZIAR
 • kurzy výtvarnej výchovy a umeleckých remesiel
 • organizovanie výchovných koncertov pre žiakov základných a stredných škôl
 • kurzy pre matky s deťmi (vo veku od 12 do 36 mesiacov)
 • kurz ľudových tancov pre dospelých

Viac informácii: Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, 040 23 Košice, + 421 905 252 003, dlt@dlt.sk

Bulletin Domu ľudového tanca:

Bulletin (bulletin_dlt) vznikol pri príležitosti 55. výročia folklórneho súboru ŽELEZIAR, 45. výročia detského folklórneho súboru ŽELEZIARIK, 25. výročia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, 15. výročia mládežníckeho folklórneho súboru ŽELIEZKO a súboru pohybových hier JAZIERKO.