//Tanečná a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci

Tanečná a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci

Prečo využívať ľudový tanec pri vzdelávaní detí?

Metodikou vyučovania ľudového tanca, dramapedagogiky a pohybových vzorcov dieťa získava správne pohybové schopnosti, koordináciu tela, kreativitu, kondíciu čo vplýva na jeho kognitívne funkcie.

Dom ľudového tanca v spolupráci s Mgr. art. Andreou Pitoňákovou pre Vás  pripravil ďalší workshop na tému
  Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci  III.   
Workshop  je vhodný  pre účastníkov prvých dvoch kurzov, pre učiteľov ZUŠ a ZŠ (1-4.ročník),  pre vedúcich krúžkovej činnosti, vedúcich  folklórnych súborov, ktorí pracujú s deťmi.

workshop

Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci  III.         

 Termín: 19.4.2024, piatok

9:00 – 12:30 hod.
Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice

Obsah:

– typológia párových a kolektívnych tancov

– základy krútenia v párovom tanci

– príklady hier a cvičení so  zameraním na párový tanec

– tanečné hry v dramapedagogike (vzťahy v kolektíve, v páre)

Ponúkame:
potvrdenie o absolvovaní workshopov
možnosť zakúpenia CD nosiča, vhodných playbackov ľudovej hudby pre prezentáciu detí na verejnosti, metodické DVD pre pedagógov tanca
pomoc pri výbere vhodnej hudby

V prípade záujmu sa prihlasujte    TU.
Poplatok: 45€ /osoba/ 1 workshop (téma)

Lektorka:

Mgr. Art. Andrea Pitoňáková,  absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor pedagogika ľudového tanca. Profesionálna tanečnica folklórnych súborov SĽUK, PUĽS, ŽELEZIAR. Pedagogička tanca a riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Venuje sa  práci s deťmi od jedného roku veku dieťaťa až po dospelosť. Odborne skúsenosti načerpala od rôznych renomovaných pedagógov doma ale aj v zahraničí. Zároveň má dlhoročné skúsenosti s  prácou s deťmi, pohybom, dramapedagogikou, s prezentáciou detí na verejnosti (tvorby choreografii). Vyučuje ľudové tance na medzinárodných tanečných workshopoch doma aj v zahraničí (Belgicko, Maďarsko, Japonsko).  Získala viaceré ocenenia. Počas 35 ročnej praxe vypracovala metodiku práce s deťmi a začínajúcimi tanečníkmi. Je to certifikovaná lektorka v oblasti cvičenia s deťmi od 0-3 rokov.

 

Dnešné školenie bolo fantastické. Odchádzala som plná nadšenia. Výborná atmosféra. Odniesla som si veľa nových informácií a zážitkov. Ďakujeme veľmi, veľmi už teraz sa tešíme na ďalší workshop.

Štefánia Paulíková, ZUŠ Štefániková, Michalovce

Dňa 22.2.2023 som sa zúčastnila  skvelého workshopu.  Oceňujem veľmi podnetný, príjemný, fundovaný prístup  lektorky, ktorá nám odovzdala množstvo praktických skúseností, podnetov , rád  a aha momentov. Realizáciou detských hier, motívov, rytmických cvičení, didaktikou základných tanečných motívov sme získali obrovské množstvo nápadov, z ktorých môžeme čerpať. Veľmi sa mi páčil aj rozbor ako pozitívne  vplývajú tanečné ,či pohybové vzorce na kognitívne schopnosti detí. Vďaka za to všetko. Rada by som sa zúčastnila aj 2. časti kurzu.

Miriam Duračková, ZŠ Čakanovce

2024-04-20T08:56:34+00:00