Klub 3F2021-06-09T14:13:37+00:00

KLUB 3F

Klub 3F – Folklór – Fantázia – Família

Občianske združenie KLUB 3F vzniklo s cieľom podporiť umelecké aktivity žiakov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana. Pár nadšencov z radov rodičov žiakov školy sa s podporou vedenia školy rozhodlo založiť združenie, ktoré bude spravovať finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. A prečo práve 3F ? Jednoducho preto, že názov svojím obsahom napĺňa základnú myšlienku výchovy našich detí a žiakov – vychovávať umením pre život a umenie v úzkej spolupráci s rodinou s využitím fantázie a kreativity.

Na podporu aktivít združenia môžete prispieť 2% z Vašich daní.

Sídlo združenia: Občianske združenie KLUB 3F, Starozagorská 10, 040 23 Košice – sídlisko KVP, tel.: + 421 905 252 003, szuske@szuske.sk

IČO: 42325978
DIČ: 2024032417

ÚDAJE PRE DAROVANIE 2% 
IČO: 42325978; IČO zarovnajte doprava (t.j., ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
NÁZOV: Klub 3F
SÍDLO – ULICA: Starozagorská
SÚPISNÉ / ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 1732/10
PSČ: 04023
OBEC: Košice-sídlisko KVP

Bližšie informácie: www.szuske.sk