Košické folklórne štúdio2021-06-09T14:03:11+00:00

KOŠICKÉ FOLKLÓRNE ŠTÚDIO

Občianske združenie Košické folklórne štúdio združuje členov folklórneho súboru Železiar a ďalších priaznivcov folklóru.

  • je hlavným organizátorom uvádzania scénických programov a vystúpení súboru Železiar,
  • zameriava sa na zber, ochranu a šírenie ľudovej kultúry východoslovenských regiónov,
  • podnecuje stretnutia mládeže zamerané na spoznávanie ľudového umenia v jeho scénických i nescénických prejavoch,
  • iniciuje uvádzanie výchovných koncertov pre žiakov a študentov,
  • spolupracuje pri príprave folklórnych podujatí v Košiciach,
  • spolupracuje pri príprave medzinárodného folklórneho festivalu CASSOVIA FOLKFEST
  • bolo hlavným organizátorom 20-tich ročníkov Košických folklórnych dní.Na podporu aktivít občianskeho združenia môžete prispieť 2% z Vašich daní.