Košické folklórne štúdio2019-05-10T08:17:04+00:00

Košické folklórne štúdio

Občianske združenie Košické folklórne štúdio združuje členov folklórneho súboru Železiar a ďalších priaznivcov folklóru.

zameriava sa na zber, ochranu a šírenie ľudovej kultúry východoslovenských regiónov,
podnecuje stretnutia mládeže zamerané na spoznávanie ľudového umenia v jeho scénických i nescénických prejavoch,
iniciuje uvádzanie výchovných koncertov pre žiakov a študentov,
spolupracuje pri príprave folklórnych podujatí v Košiciach,
bolo hlavným organizátorom 20-tich ročníkov Košických folklórnych dní,
spolupracuje pri príprave Cassovia Folkfestu,
je hlavným organizátorom uvádzania programov súboru Železiar.
Na podporu našich aktivít nám môžete prispieť 2% z Vašich daní.