REČI A ÚVAHY o choreografii ľudového tanca2021-10-27T13:27:49+00:00

Nie je to učebnica, ale veľa vás naučí. Nie je to príručka, ale je vhodné, aby ju mal po ruke každý kto sa zaoberá folklórom. Prináša veľké množstvo súčasných poznatkov o choreografickej práci ako aj skúsenosti, názory a úvahy mnohých majstrov choreografie.
(Jano Blaho)

Vlado vo svojej knihe žiada iných choreografov, aby vyjadrili svoj názor, svoj pohľad, čo de facto znamená, že rešpektuje, toleruje a vníma aj iné pohľady na umeleckú tvorbu, ako svoj vlastný. A to by podľa mňa malo byť základom akéhokoľvek umenia – úcta, pokora a tolerancia k práci iných, pretože neexistuje jediná správna definícia umeleckej tvorby. V tom je táto práca krásna.
(Ján Ďurovčík)

Reči a úvahy o choreografii sú námetom na debatu, ktorú potrebujeme, aby sa obrusovali hrany názorov, aby sa iniciovala tvorivá práca, aby sme si obohacovali život tradíciami, ktoré budú mať dimenzie zodpovedajúce dnešnej dobe.
(Hana Hlôšková)

Úspech sa skrýva v komplexnosti choreografa. Táto komplexnosť spočíva v jeho schopnostiach dôsledne sa venovať sebavzdelávaniu ,výskumom, poznávaniu problematiky. S tým súvisí schop[1]nosť pedagogicky až charizmaticky pôsobiť na svoje okolie a obrátiť jeho myslenie na svoju podobu. (Vladimír Kyseľ)

Choreograf by mal dokonale ovládať zákonitosti choreografického remesla a snažiť sa o to, aby výsledná choreografia bola poznačená vlastnou tvorbou a nie len nejakou citáciou tanečných pohybov a motivických väzieb nejakého videného zdroja.
(Štefan Kocák)

Knihu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Autor: Vlado Urban s prispením Jana Blaha a Zuzany Bobrikovej
Vydavateľ: Kultobin, spol. s r. o.
Ilustrácie: Feďo Majerech, Zuzana Riššová, Janka Fajtová
Grafické spracovanie: Dávid Gore
Tlač: Typopress – tlačiareň s. r. o.

Vydanie prvé, 2021

Cena: 16,00 € + poštovné a balné
objednávkový formulár