Vandrovníci2019-05-13T07:41:55+00:00

Vandrovníci

CD a DVD sprítomňuje stratené hry, detské piesne, hudbu a tanec pre súčasné deti a mládež. Prostredníctvom hier a tanca rozvíja potenciál a schopností detí a pedagógom poskytuje pomocný materiál pre vyučovanie detských hier, piesní a tancov z pôvodnej kultúry. Vandrovníci sa snažia pútavo prezentovať zvyky a tradície z jednotlivých krajov a tým zvýšiť záujem svojich rovesníkov o tradičnú kultúru a živý folklór.

CD a DVD Vandrovníci je určené takmer všetkým vekovým kategóriám. Ľudové postavičky „Vandrovníkov“, ktorých prezentujú žiaci SZUŠ Vlada Urbana, putujú po Slovensku a prezentujú tradičné hry, piesne a tance z jednotlivých regiónov.

Projekt je prioritne určený deťom. Dospelým a pedagógom slúži ako metodický materiál a vedia ho využiť na súťaže a rôzne reprezentačné podujatia. 1. vydanie je venované regiónu Šariš.

Cena:15,- € + poštovné a balné (CD + DVD)

CD a DVD je možné zakúpiť si prostredníctvom OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA

Čo v CD a DVD nájdete:

Riekanky a detské hry

01. Koza, koza kozica (Veľký Šariš)

02. Jaka voda, taki mľin (Veľký Šariš)

03. Bum bum na buben (Fričovce)

04. Idze rak, čeperak (Fričovce)

05. Bocan ľeci, nema dzeci (Veľký Šariš)

06. Ucekaj ucekaj, ti ňeboha liško (Veľký Šariš)

Tanečné hry

07. Kra kra kra (Gaboltov)

08. Išla kačka kolo vodi (Fričovce)

09. Na medvecka (Nižný Slávkov)

10. Veľki komar, mali komar (Široké)

11. Šatkovi (Ličartovce)

12. Kačurovi (Ličartovce)

Chorovody a kolesá

13. Išli páni marcipáni ľesom

14. Idzeme na jurmark idezeme

15. Bránička šášom

16. Naučili še nam kuri do stodoly (Raslavice)

17. Naša mačka bi še vidavala (Kendice)

18. Koleso (Kračunovce)

19. Koleso (Kyjov)

Mužské tance

20. Marhaňská a Bašistovská (Raslavice)

21. Ceperky (Raslavice)

22. Na pokutu (Krivany)

23. Krivačka (Krivany)

24. Olafská (Krivany)

Tance s pevnou formou

25. Na foľaru (Nižný Slávkov)

26. Na telegraf (Nižný Slávkov)

27. Mazurka (Raslavice)

28. Ruska polka (Raslavice)

29. Z Giraltovec do mlyna (Kračunovce)

30. Kurikrik s valcerom (Kračunovce)

31. Čerjana (Kračunovce)

Improvizované párové tance

32. Do šaflika (Fintice)

33. Šuľkana (Ličartovce)

34. Krucena (Raslavice)

35. Čardáš (Raslavice)