//Tanečná a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci (súbor workshopov)

Tanečná a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci (súbor workshopov)

Prečo využívať ľudový tanec pri vzdelávaní detí?

Metodikou vyučovania ľudového tanca, dramapedagogiky a pohybových vzorcov dieťa získava správne pohybové schopnosti, koordináciu tela, kreativitu, kondíciu čo vplýva na jeho kognitívne funkcie.

Dom ľudového tanca v spolupráci s Mgr. art. Andreou Pitoňákovou pre Vás  pripravuje súbor workshopov na tému
Tanečná a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci.
Workshop  je vhodný  pre učiteľov  ZŠ,  pre vedúcich krúžkovej činnosti, vedúcich  folklórnych súborov, učiteľov v tanečnom odbore ZUŠ a pod. Jednotlivé témy na seba nadväzujú. Medzi workshopmi je zámerne daný časový priestor na preskúšanie získaných poznatkov v praxi.

1.workshop

 Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci I. 

 22.02.2022, streda
9:00 – 12:30 hod.
Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice

Obsah:
základné tanečné motívy
tanečné hry v ľudovom tanci
príklady hier a cvičení so  zameraním na tanečné motívy, vnímanie hudby

2.workshop

  Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci  II. 

  04. 04.2023, utorok
9:00 – 12:30 hod.
  Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice

Obsah:
využívanie tanečných motívov v improvizácii
tanečné hry v dramapedagogike
príklady hier a cvičení so  zameraním na párový tanec

Ponúkame:
potvrdenie o absolvovaní workshopov
možnosť zakúpenia CD nosiča, vhodných playbackov ľudovej hudby pre prezentáciu detí na verejnosti, metodické DVD pre pedagógov tanca
pomoc pri výbere vhodnej hudby

V prípade záujmu sa prihlasujte    TU.
Termín prihlasovania: do 31.3.2023   (vrátane)
Poplatok: 45€ /osoba/ 1 workshop (téma)

Lektorka:

Mgr. Art. Andrea Pitoňáková,  absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor pedagogika ľudového tanca. Profesionálna tanečnica folklórnych súborov SĽUK, PUĽS, ŽELEZIAR. Pedagogička tanca a riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Venuje sa  práci s deťmi od jedného roku veku dieťaťa až po dospelosť. Odborne skúsenosti načerpala od rôznych renomovaných pedagógov doma ale aj v zahraničí. Zároveň má dlhoročné skúsenosti s  prácou s deťmi, pohybom, dramapedagogikou, s prezentáciou detí na verejnosti (tvorby choreografii). Vyučuje ľudové tance na medzinárodných tanečných workshopoch doma aj v zahraničí (Belgicko, Maďarsko, Japonsko).  Získala viaceré ocenenia. Počas 35 ročnej praxe vypracovala metodiku práce s deťmi a začínajúcimi tanečníkmi. Je to certifikovaná lektorka v oblasti cvičenia s deťmi od 0-3 rokov.

 

Dnešné školenie bolo fantastické. Odchádzala som plná nadšenia. Výborná atmosféra. Odniesla som si veľa nových informácií a zážitkov. Ďakujeme veľmi, veľmi už teraz sa tešíme na ďalší workshop.

Štefánia Paulíková, ZUŠ Štefániková, Michalovce

Dňa 22.2.2023 som sa zúčastnila  skvelého workshopu.  Oceňujem veľmi podnetný, príjemný, fundovaný prístup  lektorky, ktorá nám odovzdala množstvo praktických skúseností, podnetov , rád  a aha momentov. Realizáciou detských hier, motívov, rytmických cvičení, didaktikou základných tanečných motívov sme získali obrovské množstvo nápadov, z ktorých môžeme čerpať. Veľmi sa mi páčil aj rozbor ako pozitívne  vplývajú tanečné ,či pohybové vzorce na kognitívne schopnosti detí. Vďaka za to všetko. Rada by som sa zúčastnila aj 2. časti kurzu.

Miriam Duračková, ZŠ Čakanovce

2023-02-24T12:34:36+00:00