//Metodika ľudového tanca – Liptovský Mikuláš

Metodika ľudového tanca – Liptovský Mikuláš

Prečo využívať ľudový tanec pri vzdelávaní detí?

Metodikou vyučovania ľudového tanca, dramapedagogiky a pohybových vzorcov dieťa získava správne pohybové schopnosti, koordináciu tela, kreativitu, kondíciu čo vplýva na jeho kognitívne funkcie.

Dom ľudového tanca v spolupráci s Mgr. art. Andreou Pitoňákovou pre Vás  pripravil ďalší workshop na tému
  Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci  I.
tentokrát v Liptovskom Mikuláši
Workshop  je vhodný  pre účastníkov prvých dvoch kurzov, pre učiteľov, MŠ, ZUŠ a ZŠ,  pre vedúcich krúžkovej činnosti, vedúcich  folklórnych súborov, ktorí pracujú s deťmi.

Téma:    Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci  I.        

Termín: 02.05.2024, štvrtok

Čas: 9:00 – 12:30 hod.

Miesto:  Ul. 1. mája 3, Liptovský Mikuláš

– základné tanečné motívy 1.časť

– rytmus v ľudovom tanci

– príklady hier a cvičení so  zameraním na tanečné motívy

– dramapedagogika

Ponúkame:
potvrdenie o absolvovaní workshopov
možnosť zakúpenia CD nosiča, vhodných playbackov ľudovej hudby pre prezentáciu detí na verejnosti, metodické DVD pre pedagógov tanca
pomoc pri výbere vhodnej hudby

V prípade záujmu sa prihlasujte    TU.
Poplatok: 45€ /osoba/ 1 workshop (téma)
Termín zaplatenia do: 02.05.2024 (vrátane)

Lektorka:

Mgr. Art. Andrea Pitoňáková,  absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor pedagogika ľudového tanca. Profesionálna tanečnica folklórnych súborov SĽUK, PUĽS, ŽELEZIAR. Pedagogička tanca a riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Venuje sa  práci s deťmi od jedného roku veku dieťaťa až po dospelosť. Odborne skúsenosti načerpala od rôznych renomovaných pedagógov doma ale aj v zahraničí. Zároveň má dlhoročné skúsenosti s  prácou s deťmi, pohybom, dramapedagogikou, s prezentáciou detí na verejnosti (tvorby choreografii). Vyučuje ľudové tance na medzinárodných tanečných workshopoch doma aj v zahraničí (Belgicko, Maďarsko, Japonsko).  Získala viaceré ocenenia. Počas 35 ročnej praxe vypracovala metodiku práce s deťmi a začínajúcimi tanečníkmi. Je to certifikovaná lektorka v oblasti cvičenia s deťmi od 0-3 rokov.

2024-04-30T10:20:00+00:00